Διδασκαλία και μάθηση του γραπτού λόγου - Αθήνα: Gutenberg, 2015

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Βασαρμίδου, Δέσποινα Α. | Σπαντιδάκης, Ιωάννης Ι.
  4. Αθήνα: Gutenberg, 2015
  5. 332 σελίδες : Πίνακες ; 24 εκατοστά
  6. 978-960-01-1702-8