Αμερικανισμός και Φορντισμός - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Α/συνέχεια, 19??

  1. Έκδοση
  2. Gramsci, Antonio
  3. Rinaldi, R.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Α/συνέχεια, 19??
  6. 94 σελίδες ; 25 εκατοστά
  7. Τετράδιο 22