Στοιχεία δημοσιονομικού δικαίου : κρατικός προϋπολογισμός, Ελεγκτικό συνέδριο, δημόσια οικονομικά της Ε.Ε. - 8η έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2020

  1. Manifestation
  2. Μπάρμπας, Νικόλαος Ι.
  3. 8η έκδοση
  4. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2020
  5. xliv, 501 σελίδες ; 24 εκατοστά
  6. 9789606480911