Στοιχεία δημοσιονομικού δικαίου : κρατικός προϋπολογισμός, Ελεγκτικό συνέδριο, δημόσια οικονομικά της Ε.Ε. - 8η έκδοση. - Αθήνα;Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2020

  1. Manifestation
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Μπάρμπας, Νικόλαος Ι.
  4. 8η έκδοση
  5. Νικόλαος Μπάρμπας
  6. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Σάκκουλα, 2020
  7. xliv, 501 σελίδες ; 24 εκατοστά
  8. 9789606480911