Η αυτοκρατορία του Ερντογάν : Τουρκία και Μέση Ανατολή - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2021

  1. Manifestation
  2. Çaǧaptay, Soner
  3. Υφαντής, Κώστας
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2021
  6. 378 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. 9789600808582
  8. Βιβλιογραφία: σελίδες [361]-378
Εξώφυλλο έκδοσης
    • Introduction - A Trip to IstanbulChapter I - Osman's DreamChapter II - Restoring Turks' Dignity-as MuslimsChapter III - 'Strategic Depth'Chapter IV - Building Soft PowerChapter V - Europe's SlapChapter VI - An American AffairChapter VII - The Syrian DisasterChapter VIII - Menacing RussiansChapter IX - Competing PersiansChapter X - Erdogan's Arab FallChapter XI - Uncomfortable OttomansChapter XII - Course CorrectionChapter XIII - Erdogan vs. TrumpChapter XIV -Erdogan's Empire Part I: East AfricaChapter XV - Erdogan's Empire Part II: 'Bayram Belt'Chapter XVI - Turkey and the West: A Never-Ending Love AffairConclusion - How Can Turkey become Great?.