Ψηφιοποιημένο Βιβλίο: Κοινωνία της πληροφορίας

Ψηφιακό τεκμήριο
Κείμενο
Αρχείο pdf προσβάσιμο από αρχείο επεξεργασμένου κειμένου (accessible)
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.