Η γέννηση της βιοπολιτικής : παραδόσεις στο Κολλέγιο της Γαλλίας, 1978-1979 - Αθήνα: Πλέθρον, 2012

 1. Manifestation
 2. Foucault, Michel (1926-1984)
 3. Πατσογιάννης, Bασίλης
 4. Αθήνα: Πλέθρον, 2012
 5. 373 σελίδες ; 24 εκατοστά
 6. 9789603482437
 7. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Η Γέννηση της Βιοπολιτικής, σειρά μαθημάτων που παρέδωσε ο Μισέλ Φουκώ στο Κολλέγιο της Γαλλίας από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο του 1979, συνεχίζει το Ασφάλεια, Επικράτεια, Πληθυσμός, σειρά μαθημάτων του προηγούμενου έτους. Ο Μισέλ Φουκώ, αφού κατέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική οικονομία κατά τον 18ο αιώνα σηματοδοτεί τη γέννηση μιας καινούργιας διακυβερνησιακής λογικής –λιγότερη διακυβέρνηση, μέσω της μέριμνας για μέγιστη αποτελεσματικότητα, με δεδομένη τη φυσικότητα των προς αντιμετώπιση προβλημάτων–, ασχολείται με την ανάλυση των μορφών αυτής της φιλελεύθερης κυ­βερνητικότητας. Ποια είναι τα ειδοποιά γνωρίσματα της φιλελεύθερης τέχνης διακυβέρνησης όπως αυτή εμ­φανίζεται τον 18ο αιώνα; Ποια κρίση κυβερνητικότητας χαρακτηρίζει τον σύγχρονο κόσμο και σε ποιες ανα­θεωρήσεις της φιλελεύθερης διακυβέρνησης μας οδήγησε; Σε τούτο το διαγνωστικό καθήκον ανταποκρίνεται η μελέτη των δύο μεγάλων φιλελεύθερων σχολών του 20ού αιώνα, του γερμανικού ορντο­­φιλελευθερισμού και του φιλελευθερισμού της Σχολής του Σι­κάγου– μοναδική εξόρμηση του Μισέλ Φουκώ, σε όλη τη διάρκεια της διδασκα­λίας του στο Κολλέγιο της Γαλλίας, στον χώρο της σύγχρονης ιστορίας. Η ανάλυση αυτή αναδεικνύει τον παράδοξο ρόλο που παίζει η «κοινωνία» σε σχέση με τη διακυβέρνηση: η πρώτη είναι μια βασική αρχή εν ονόματι της οποίας η δεύτερη τείνει να αυτοπεριορίζεται, αλλά και αποτελεί μόνιμο στόχο μιας διαρκούς διακυβερνησιακής παρέμβασης, προκειμένου να παραχθούν, να πολλαπλασιαστούν και να ε­ξα­σφαλιστούν οι αναγκαίες για τον οικονομικό φιλελευθερισμό ελευθερίες. Έτσι η κοινωνία των πολιτών, που δύσκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί αντίθετη στο Κράτος, είναι σύστοιχη της φιλε­λεύθερης τεχνολογίας διακυβέρνησης.

   Πλέθρον