Αποτύπωση της κοινωνικής ταυτότητας και εντοπισμός των ομάδων σε κοινωνικό αποκλεισμό στο Νομό Δωδεκανήσου - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2007

 1. Έκδοση
 2. Σισσούρας, Άρης | Μπούζας, Νίκος | Μπαλούρδος, Διονύσης | Καραγιάννη, Χ. | Μυριζάκης, Ι.
 3. 1η έκδοση
 4. Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, 2007
 5. 296 σελίδες : πίνακες, διαγράμματα ; 24 εκατοστά
 6. Μελέτες - Έρευνες : ΕΚΚΕ ; 3.
 7. 9789607093950
 8. Βιβλιογραφία: σελίδες [273]-279
 9. Πατήστε εδώ
 10. Κοινωνική ταυτότητα | Περιθωριοποίηση, Κοινωνική | Δωδεκάνησα
  • Αντί προλόγου -- Εισαγωγικό σημείωμα -- Εισαγωγή -- Μέρος I: Κοινωνικές-οικονομικές εξελίξεις στο νομό δωδεκανήσου -- Κεφ.1: Οι κοινωνικό-οικονομικές εξελίξεις στο νομό δωδεκανήσου -- Κεφ.2: Μεθοδολογία της έρευνας -- Μέρος II: Η κοινωνικό-οικονομική ταυτότητα του νομού δωδεκανήσου -- Κεφ.3: Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού -- Κεφ.4: Στοιχεία απασχόλησης και ανεργίας -- Κεφ.5: Στεγαστικές συνθήκες -- Κεφ.6: Πρόσβαση και χρήση υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας -- Κεφ.7: Διανομή εισοδήματος και φτώχεια στο νομό δωδεκανήσου -- Κεφ.8: Συμπεράσματα-προτάσεις -- Παραρτήματα -- Ενδεικτική ελληνόγλωσση βιβλιογραφία -- Ενδεικτική ξενόγλωσση βιβλιογραφία -- Ερωτηματολόγιο της έρευνας