Δωδεκάνησα -- Οικονομικές συνθήκες

  1. Subject
    1. Δωδεκάνησα (Place)
    2. Οικονομικές συνθήκες (Concept)