Ο φιλάργυρος - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ηριδανός, 2006

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Molière (1622-1673)
  4. Μπελιές, Ερρίκος
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Μολιέρος ; απόδοση Ερρίκος Μπελιές
  7. Αθήνα: Ηριδανός, 2006
  8. 140 σελίδες ; 20 εκ.
  9. Θέατρο
  10. 9603350753