1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπαρρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Δ. (1815-1891)
  4. Δρακόπουλος, Βαγγέλης
  5. Πρώτη έκδοση
  6. Αθήνα: 4π Ειδικές Εκδόσεις Α.Ε., National Geographic Society, 2010
  7. 253 σελίδες
  8. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης