1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Καργάκος, Ι. Σαράντος (1937-2019)
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Ι. Σιδέρης, 2007
  6. 150 σελίδες ; 24 εκατοστά
  7. 9789600804201
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές
Εξώφυλλο έκδοσης