Ετήσια έκθεση 1998 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1999

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Συνήγορος του Πολίτη
 4. Μπεχράκη, Ελένη
 5. 1η έκδοση
 6. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 1999
 7. 155 σελίδες : πίνακες, σχήματα
 8. Πατήστε εδώ
 9. Συνήγορος του Πολίτη
 10. 352.8809495
  • Α. Συνοπτική παρουσίαση -- Β. Εισαγωγή -- Γ. Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη -- Δ. Απολογισμός έργου (1.10.1998-31.12.1998) -- Ε. Στάση απέναντι στον Συνήγορο του Πολίτη -- Στ. Πρώτες προσπάθειες αποκέντρωσης -- Ζ. Διεθνείς σχέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη -- Η. Παραρτήματα