Ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2017 - 1η έκδοση. - Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2017

 1. Έκδοση
 2. Ηλεκτρονικό βιβλίο
 3. Συνήγορος του Πολίτη
 4. 1η έκδοση
 5. Συνήγορος του Πολίτη. Ανεξάρτητη Αρχή
 6. Αθήνα: Εθνικό Τυπογραφείο, 2017
 7. 325 σελίδες : έγχρωμες εικόνες
 8. 11088206
 9. Πατήστε εδώ
 10. Συνήγορος του Πολίτη
 11. 352.8809495