1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  1. Σταμέλος, Γιώργος (1961-)
  2. Βασιλόπουλος, Ανδρέας Λεων.
  3. Καβασακάλης, Άγγελος
 2. Ελληνική
  1. Εκπαίδευση και κράτος Ευρωπαϊκή Ένωση, Χώρες της
  2. Εκπαίδευση και κράτος Ελλάς
  1. Ιστοσελίδα συγγράμματος