1. Πρόσωπο
  2. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
Φωτογραφία προσώπου
    • Η Ελένη Παναρέτου είναι επίκουρη καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στην Αθήνα και ειδικεύτηκε στη Γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο Paris VII. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Κειμενογλωσσολογία, τη Γνωσιακή Γλωσσολογία και τη Δικανική Γλωσσολογία.