Βυζαντινή ιστορία - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1996

  1. Έκδοση
  2. Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη
  3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1996
  4. τόμοι ; 25 εκατοστά
  5. 9609170609 (volume 3)
Εξώφυλλο έκδοσης
    • τόμος 3/1 1081-1204