Βυζαντινή ιστορία - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1996

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Χριστοφιλοπούλου, Αικατερίνη
  4. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1996
  5. τόμοι ; 25 εκατοστά
  6. 9609170609 (volume 3)
Εξώφυλλο έκδοσης
    • τόμος 3/1 1081-1204