Ψηφιοποιημένο Βιβλίο: Παράλληλη στήριξη με την αξιοποίηση μέσων τεχνολογίας για άτομα με διαταραχές φάσματος αυτισμού

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Κείμενο
  3. Κεφάλαια 2, 3 και 4
  4. Αρχείο doc πλήρως επεξεργασμένο (fully processed)
  5. Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.