Παράλληλη στήριξη με την αξιοποίηση μέσων τεχνολογίας για άτομα με διαταραχές φάσματος αυτισμού

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. Ελληνικά
    • Η μετάβαση από το σχολείο γενικής κατεύθυνσης στο "ένα σχολείο για όλους", αποτελεί διαδικασία σύνθετη και γεμάτη προκλήσεις, ιδιαίτερα για τον εκπαιδευτικό που καλείται να εργασθεί για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής. Η συνειδητοποίηση, ότι η αποτυχία του μαθητή οφείλεται, εν πολλοίς, στο εκπαιδευτικό σύστημα και στις μεθόδους διδασκαλίας, μεταφέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης στον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης.
      Το βιβλίο αυτό, φιλοδοξεί να καταστεί η απαρχή δημιουργίας μιας εργαλειοθήκης, για τον εκπαιδευτικό που επιδιώκει, με την αξιοποίηση μέσων Τεχνολογίας, τη γνωστική ανάπτυξη, την καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων και εν τέλει, την βελτίωση της συνεκπαίδευσης των μαθητών με διαταραχές στο φάσμα του Αυτισμού. Πέραν των θεωρητικών προβληματισμών και πορισμάτων της σύγχρονης ερευνητικής διαδικασίας, περιλαμβάνονται παραδείγματα, υλικό και ασκήσεις σε σειρά γνωστικών πεδίων, όπως, η διδασκαλία της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Φυσικής, της Ιστορίας και της Γεωγραφίας, που μπορούν να θεμελιώσουν μια εξατομικευμένη εκπαιδευτική στρατηγική, ανάλογα με τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά του μαθητή. Αναφορά γίνεται, επίσης, στην εκ μέρους του εκπαιδευτικού διαχείριση κρίσεων που αναφύονται εξ αιτίας μη προβλέψιμων συμπεριφορών, κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)