Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης (750-192 π.Χ.) - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Αθήνα: Ποιότητα, 2007

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος (1971-)
  4. Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
  5. Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος
  6. Αθήνα: Ποιότητα, 2007
  7. 381 σελίδες : 21 εκατοστά
  8. Σειρά μελετών διπλωματίας και στρατηγικής ; 6.
  9. 9789607803207
  10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [363]-373)
Εξώφυλλο έκδοσης