Η υψηλή στρατηγική της αρχαίας Σπάρτης (750-192 π.Χ.) - Ανατύπωση πρώτης έκδοσης. - Αθήνα: Ποιότητα, 2007

  1. Έκδοση
  2. Κολιόπουλος, Κωνσταντίνος (1971-)
  3. Ανατύπωση πρώτης έκδοσης
  4. Αθήνα: Ποιότητα, 2007
  5. 381 σελίδες : 21 εκατοστά
  6. Σειρά μελετών διπλωματίας και στρατηγικής ; 6.
  7. 9789607803207
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [363]-373)
Εξώφυλλο έκδοσης