Πρώιμη παρέμβαση και συμβουλευτική της οικογένειας νηπίων και παιδιών με διαταραχές στο φάσμα του αυτισμού - Αθήνα: Gutenberg, 2020

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Συριοπούλου-Δελλή, Χριστίνα Κ.
 4. Αθήνα: Gutenberg, 2020
 5. 277 σελίδες : εικονογράφηση ; 24 εκ.
 6. 9789600121452
 7. RJ506.A9P765 2020
εικόνα εξωφύλλου
  • Ελπίς Παπαευσταθίου
   Εργαλεία πρώιμης ανίχνευσης για τον αυτισμό
   Χριστίνα Συριοπούλου-Δελλή
   Προγράμματα για την καλλιέργεια δεξιοτήτων κατά την πρώιμη παρέμβαση σε άτομα με αυτισμό
   Μαρία Ζυγοπούλου
   Εκπαίδευση και συμβουλευτική γονέων
   Ελπίς Παπαευσταθίου
   Προτάσεις για τον σχεδιασμό αναπτυξιακών ψυχοπαιδαγωγικών παρεμβάσεων κατά την πρώιμη ηλικία με τη μεσολάβηση γονέων
   Μαρία Ζυγοπούλου
   Παιχνίδι, τεχνολογικά μέσα και εργαλεία για την ενίσχυση δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με αυτισμό
   Χριστίνα Συριοπούλου-Δελλή
   Μετάβαση μαθητών με αυτισμό από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό
   Κατάλογος πινάκων
   Κατάλογος εικόνων
   Συντομογραφίες
   Ευρετήριο Όρων