Έρευνα για τη σεξουαλική παρενόχληση στον εργασιακό χώρο του δημόσιου τομέα - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. Κονωνικό πολύκεντρο, 2022

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Στρατηγάκη, Μαρία | Χαραλάμπη, Αναστασία | Μαυρομμάτη - Λαγάνη, Αρετή | Μιχαλοπούλου, Κατερίνα | Παπακωνσταντίνου, Χαράλαμπος
  4. Πρώτη έκδοση
  5. ερευνητική ομάδα: Μαρία Στρατηγάκη, Αρετή Μαυρομμάτη-Λαγάνη, Αναστασία Χαραλάμπη, Αικατερίνη Μιχαλοπούλου
  6. Αθήνα: Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων. Κονωνικό πολύκεντρο, 2022
  7. 150 σελίδες
  8. 9786188520950
  9. Υποέργο 1 «Ενίσχυση της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» Πράξη «Δράσεις ενίσχυσης της επιχειρησιακής και διοικητικής ικανότητας των δομών και των μελών της ΑΔΕΔΥ» ΈΠΙΧΈΙΡΗΣΙΆΚΟ ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020» Με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο] και από εθνικούς πόρους