Χριστιανός, Βασίλειος Α.

 1. Πρόσωπο
 2. Άνδρας
 3. Έλληνας
 4. Δικηγόρος | Καθηγητής πανεπιστημίου
 5. Νομικές επιστήμες - Ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο
 6. Ελληνική | Αγγλική | Γαλλική
  • GR-AtEVE-A40680
 7. Greece
  • Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω - Δ.Σ.Α. Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Παν/μίου Αθηνών, Διευθυντής του Κέντρου Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου - ΚΔΕΟΔ, πρώην μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πρώην μέλος του Δ.Σ. της Διεθνούς Ενώσεως Δικαίου των Καταναλωτών, Εισηγητής στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1987 - 2001), Assistant Professor στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ι.P.A.) του Maastricht (1990 - 1996), Επισκέπτης Καθηγητής στο Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Porto Alegre / Βραζιλία (1994), στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας / Γαλλίας (2002 και 2007) και στο Πανεπιστήμιο Paris II (2004 - 2005, 2005 - 2006, 2010 - 2011, 2011 - 12 και 2012 - 2013).