Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (Ελλάδα)

  1. Οργανισμός
  2. ΣΥΡΙΖΑ
  3. Πολιτικά κόμματα