Αντωνίου, Θεοδώρα Δ. (1957-) [Συγγραφέας]. Ευρωπαϊκή συνταγματική ιστορία

Work (Individual)
2014
Ελληνικά
  • Το εγχείρημα να αναδειχτούν οι μεγάλοι πολιτικοί και συνταγματικοί θεσμοί είναι αναγκαίο, σύνθετο και ελκυστικό. Αναγκαίο διότι καμία εξήγηση σε νομικό φαινόμενο δεν μπορεί να δοθεί χωρίς αναγωγή στην ιστορία των θεσμών και κανένας θεσμός δεν μπορεί να ιδωθεί χωρίς την ιστορία του. Σύνθετο διότι απαιτεί εκτεταμένη μελέτη διάσπαρτων πρωτογενών πηγών, πολλών εννόμων τάξεων και μακρού ιστορικού χρόνου. Και ελκυστικό διότι, προϊούσης της έρευνας, διαπιστώνει κανείς πόσα φαινόμενα τα οποία εκλαμβάνουμε ως αυτονόητα έχουν προκύψει από συνθέσεις και αντιθέσεις που δικαιολογούν την ιδιαίτερη θέση τους στην παγκόσμια ιστορία. Απαιτεί δε συνολικά απόσταγμα γνώσης που συγκεντρώνεται με κόπο και κεφαλαιοποιείται εξαιρετικά αργά.
    Φιλοδοξία του παρόντος έργου δεν είναι να εξαντλήσει το αντικείμενο. Αυτό θα ήταν εκ των πραγμάτων ουτοπικό και θα αποπροσανατόλιζε την έρευνα, αν και επιθυμία των συγγραφέων είναι να εμπλουτιστεί περαιτέρω στο μέλλον. Σκοπός είναι, πρωτίστως, να αναδειχτούν οι ιστορικοί θεσμοί των εννόμων τάξεων που άσκησαν τη μεγαλύτερη επίδραση στη διαμόρφωση του δικαίου και μέσα σε αυτές οι τρείς μεγάλοι πυλώνες δηλαδή η συνταγματική ιστορία, τα συνταγματικά κείμενα και η συνταγματική θεωρία.
    Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται στο ανά χείρας έργο τέσσερις έννομες τάξεις: η Αγγλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Γαλλία και η Γερμανία. Η επιλογή των συγγραφέων ήταν η έρευνα να αναδειχτεί ανά χώρα, αν και σε πολλά σημεία αναδεικνύεται η αλληλεπίδραση των θεσμών περισσοτέρων εννόμων τάξεων ακόμη και εκτός των τεσσάρων. Ο λόγος είναι ότι κάθε χώρα έχει τέτοιας έκτασης διαφορετικά χαρακτηριστικά, ώστε να είναι απολύτως απαραίτητο να εξηγηθούν αυτά πριν ο μελετητής προχωρήσει σε ανάλυση της ιστορίας των θεσμών της. Οι έννομες τάξεις της Γαλλίας και της Γερμανίας εξετάζονται από την άποψη της γένεσης και σταθεροποίησης του συνταγματικού κράτους και γι' αυτό η έρευνα εντοπίζεται στον 18ο και 19ο αιώνα. Έτσι στη μεν Γαλλία η έρευνα σταματά στη Γ' Γαλλική Δημοκρατία ενώ στη Γερμανία στη δημιουργία του ενωμένου γερμανικού κράτους από τον Bismarck με το Σύνταγμα της Αυτοκρατορίας του 1871. Ο 20ός αιώνας αποτελεί μια άλλη φάση που θα περάσει το συνταγματικό κράτος στην ηπειρωτική Ευρώπη και χρειάζεται αυτοτελή ανάλυση. [...] (Από τον πρόλογο των συγγραφέων)

    Βιβλιοπωλείο Πολιτεία