Ελλάδα -- Πολιτική και διακυβέρνηση -- 1944-2004

  1. Subject
    1. Ελλάδα (Place)
    2. Πολιτική και διακυβέρνηση (Concept)
    3. 1944-2004 (Event)