Ο βαθμός απελπισίας : αγορά εργασίας, επισφαλής εργασία και κοινωνική ευπάθεια στη νέα γενιά στην Ελλάδα: η κατάσταση των πραγμάτων (σε Ευρώπη και Ελλάδα), παράμετροι, τάσεις, μετασχηματισμοί, επιπτώσεις και προκλήσεις για τις πολιτικές απασχόλησης - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2021

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Παπαδάκης, Νίκος Ε. | Δρακάκη, Μαρία | Σαριδάκη, Σοφία
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Νίκος Παπαδάκης, Μαρία Δρακάκη, Σοφία Σαριδάκη.
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2021
  7. 390 σελίδες : εικόνες, διαγράμματα ; 21 εκατοστά
  8. 9789600808902
  9. Περιέχει βιβλιογραφία: (σελίδες 337-362)