Διαστάσεις της κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα : μια συγκριτική ανάλυση σε Λέσβο και Κρήτη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2020

  1. Έκδοση
  2. Βιβλίο έντυπο
  3. Κοτρόγιαννος, Δημήτρης.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Δημήτριος Κοτρόγιαννος, Στυλιανός Ιωάννης Τζαγκαράκης, Απόστολος Καμέκης, Γεωργία Δημάρη, Εμμανουήλ Μαυροζαχαράκης
  6. Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2020
  7. 262 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
  8. 9789600808704
  9. Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές