Διαστάσεις της κοινωνικής ενσωμάτωσης των προσφύγων και των μεταναστών στην Ελλάδα : μια συγκριτική ανάλυση σε Λέσβο και Κρήτη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2020

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2020
262 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
9789600808704
Περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές