1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Επιστήμη (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 20ός αιώνας (Γεγονός)
    4. Εγχειρίδια (Είδος)