Η ιστορία της νεότερης επιστήμης : μια επισκόπηση - Ανατύπωση. - Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Bowler, Peter J. | Morus, Iwan Rhys (1964-)
 4. Σπυροπούλου, Βαρβάρα
 5. Αραμπατζής, Θεόδωρος Ι. | Παπανελοπούλου, Φαίδρα (1978-2016)
 6. Ανατύπωση
 7. Peter J. Bowler και Iwan Rhys Morus ; μετάφραση Βαρβάρα Σπυροπούλου ; επιστημονική επιμέλεια Θεόδωρος Αραμπατζής, Φαίδρα Παπανελοπούλου
 8. Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2018
 9. xi, 506 σελίδες : εικόνες ; 24 εκατοστά
 10. Ιστορία της επιστήμης (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης) : Διευθυντής σειράς: Κώστας Γαβρόγλου
 11. 9789605244200
 12. Περιέχει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο.
  • Πρόλογος
   Εισαγωγή: Επιστήμη, κοινωνία και ιστορία
   ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
   2 Η Επιστημονική Επανάσταση
   3 Η χημική επανάσταση
   4 Η διατήρηση της ενέργειας
   5 Η ηλικία της Γης
   6 Η δαρβινική επανάσταση
   7 Η νέα βιολογία
   8 Γενετική
   9 Οικολογία και περιβαλλοντολογία
   10 Η μετακίνηση των ηπείρων
   11 Η φυσική του εικοστού αιώνα
   12 Η επανάσταση στην κοσμολογία
   13 Η εμφάνιση των επιστημών του ανθρώπου
   ΜΕΡΟΣ II. ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
   14 Η οργάνωση της επιστήμης
   15 Επιστήμη και θρησκεία
   16 Η εκλαΐκευση της επιστήμης
   17 Επιστήμη και τεχνολογία
   18 Βιολογία και ιδεολογία
   19 Επιστήμη και ιατρική
   20 Επιστήμη και πόλεμος
   21 Επιστήμη και φύλο
   22 Επίλογος
   Ευρετήριο

   Βιβλιοπωλείο Πολιτεία