Ελευθερίου, Κώστας Π., (1983-) [Συγγραφέας]. Το πολιτικό κόμμα

Έργο (αυτοτελές έργο)
2021
 • Τι είναι το πολιτικό κόμμα;
  - Αναγκαίο συστατικό της σύγχρονης δημοκρατίας ή, αντίθετα, παράγοντας αποδυνάμωσής της;
  - Ποια είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που παρουσίασε στην ιστορική του εξέλιξη και οι διακριτοί τύποι του που εμφανίστηκαν διαχρονικά;
  - Με βάση ποια κριτήρια πρέπει να περιγράφουμε και να ερμηνεύουμε τη δράση του;
  Το βιβλίο επιχειρεί μια σύνθεση στοιχείων της πλούσιας -και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας- βιβλιογραφίας στην πολιτική επιστήμη γύρω από το κομματικό φαινόμενο, προσπαθώντας να αναδείξει τις διαφορετικές πλευρές της φυσιογνωμίας του, να ανιχνεύσει το ρόλο του σε έναν κοινωνικό σχηματισμό και να φωτίσει τις αντιφάσεις της λειτουργίας του. Δεν συμμερίζεται τη διάχυτη αντικομματική φιλολογία, παρότι αναγνωρίζει το βάσιμο κάποιων πορισμάτων. Αντίθετα, επιλέγει, διαμέσου της ανάλυσης του κομματικού θεσμού και της κρίσης του, να συνηγορήσει υπέρ της ύπαρξης και της δράσης των κομμάτων, θεωρώντας τα αναπόσπαστο κομμάτι των κοινωνικοπολιτικών διευθετήσεων της νεωτερικότητας και των σύγχρονων δημοκρατιών. Το πολιτικό κόμμα αναδεικνύεται έτσι σε έναν πολυδιάστατο θεσμό, που αποτελεί την κρίσιμη παράμετρο για τον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών πτυχών της κοινωνικής δυναμικής, για την αξιολόγηση της κυβερνητικής λειτουργίας, αλλά και για την ποιότητα της δημοκρατίας. Φιλοδοξία του βιβλίου είναι να παράσχει ένα θεωρητικό και εννοιολογικό πλαίσιο για το κομματικό φαινόμενο σε κοινωνικούς επιστήμονες (και όχι μόνο), θεωρώντας ότι η ακριβής γνώση των όρων διεξαγωγής και των συνεπειών της πολιτικής διαδικασίας αποτελεί αναγκαία συνθήκη της δημοκρατικής συμμετοχής. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

  Βιβλιοπωλείο Πολιτεία