1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Μεταφορές (Έννοια)
    2. Οικονομική πολιτική (Έννοια)
    3. Ελλάδα (Γεωγραφικό Όνομα)