Βοσνιάδου, Στέλλα (1946-) [Συγγραφέας]. Εισαγωγή στην ψυχολογία