1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Δεξιοί εξτρεμιστές (Έννοια)
    2. Ευρώπη (Γεωγραφικό Όνομα)