Στατιστική εφαρμοσμένη στις κοινωνικές επιστήμες : με τη χρήση του SPSS και του R - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Gutenberg, 2020

 1. Έκδοση
 2. Βιβλίο έντυπο
 3. Ρούσσος, Πέτρος Λ. | Τσαούσης, Γιάννης
 4. Πρώτη έκδοση
 5. Πέτρος Λ. Ρούσσος, Γιάννης Τσαούσης
 6. Αθήνα: Gutenberg, 2020
 7. 574 σελίδες : διαγράμματα, πίνακες ; 29 εκατοστά
 8. 9789600121896
 9. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [527]-530) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   Εισαγωγή - Μαθησιακοί Στόχοι
   Βασικές αρχές μέτρησης
   Εισαγωγή στο SPSS
   Εισαγωγή στο R
   Παρουσίαση δεδομένων
   Μέτρα κεντρικής τάσης και διασποράς
   Η κανονική κατανομή
   Έλεγχος υποθέσεων
   Σύγκριση συχνοτήτων κατηγοριών: Το στατιστικό κριτήριο χ2
   Ο συντελεστής συσχέτισης
   Η ανάλυση παλινδρόμησης
   Σύγκριση μέσων όρων
   Εισαγωγή στην ανάλυση διακύμανσης
   Μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης και συνδιακύμανσης
   Η παραγοντική ανάλυση διακύμανσης
   Ανάλυση διαμεσολάβησης και ανάλυση ρύθμισης
   Η διερευνητική ανάλυση παραγόντων
   Ανάλυση διαδρομών και μοντέλα δομικών εξισώσεων
   Βιβλιογραφία
   Πίνακες κρίσιμων τιμών
   Αριθμητικές έννοιες και υπολογισμοί
   Ευρετήριο όρων
   Απαντήσεις ασκήσεων κατανόησης