Κυβερνοψυχολογία - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2008

 1. Έκδοση
 2. Parker, Ian (1956-)
 3. Gordo-Lopez, Angel J.
 4. Γαλάνη-Μουτάφη, Βασιλική
 5. Πρώτη έκδοση
 6. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2008
 7. 333 σελίδες ; 23 εκατοστά
 8. Ψυχολογία
 9. 9789600222296
 10. Περιλαμβάνει βιβλιογραφίες και ευρετήρια.
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Δυο λόγια για τους Συντελεστές του βιβλίου
   Πρόλογος για την ελληνική έκδοση των Ian Parker και Angel Gordo-Lopez
   Εισαγωγή της Μπετίνας Ντάβου
   1. Κυβερνοψυχολογία: Μετα-επιστημονικά Πλαίσια και Σχέδια Έρευνας
   Angel J. Gordo-Lopez και Ian Parker
   ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Συνθήκες Ύπαρξης του Ψυχο-τεχνολογικού Συμπλέγματος
   2. Το Σώμα που Εργάζεται και Κοπιάζει και το Μετα-ανθρώπινο
   James Sey
   3. Ιλλιγιώδης Τεχνολογία: Προς μια Ψυχαναλυτική Γενεαλογία της Τεχνικής
   Carlos Soldevilla Perez
   (Μετάφραση στα αγγλικά Angel J. Gordo-Lopez και Ian Parker)
   4. Κυβερνοψύχωση: Η Εκθήλυνση του Μεταβιολογικού Σώματος
   Jill Marsden
   5. Γενεαλογίες του Εαυτού στην Εικονική-Γεωγραφική Πραγματικότητα
   Nydza Correa De Jesus
   ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Πολιτικές για το Σώμα, Ηθική και Ερευνητικές Πρακτικές
   6. Κυβερνοοργανισμοί και Στίγμα: Τεχνολογία, Αναπηρία, Υποκειμενικότητα
   Nyadza Correa De Jesus
   7. Ψυχολογική Ηθική και Πολιτικές του Σώματος των Κυβερνοοργανισμών
   Betty M. Bayer
   8. Μέσα και Έξω από την Ψηφιακή Ντουλάπα:
   Ο Εαυτός ως Δίκτυο Επικοινωνίας
   Heidi J. Figueroa-Sarriera (Μετάφραση στα αγγλικά Jane Ramirez)
   9. Ηλεκτρονικά Δίκτυα και Υποκειμενικότητα
   Steven D. Brown
   ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Τροχιές, Ταυτότητες και Γεγονότα
   10. Το Παιδί και ο Κυβερνοοργανισμός
   Erica Burman
   11. Κυβερνοψυχολογία και Κυβερνοοργανισμοί
   Dan Heggs
   12. Ενάντια στον Επεκτατισμό του Κοινωνικού Κονστρουξιονισμού
   ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
   13. Το Κυβερνο- και το Υποκειμενικό
   Steve Jones
   14. Είναι τα Μέσα Επικοινωνίας Κυβερνοοργανισμοί;
   Virginia Nightingale
   Ευρετήριο