Αρχιμανδρίτου, Μαρία [Συγγραφέας]. Η φυλάκιση ως τρόπος κράτησης και ως μορφή έκτισης της ποινής

Έργο (αυτοτελές έργο)
2012
Ελληνικά