01. Συνταγματική θεωρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Θεμέλια για τον μετασχηματισμό του δικαίου.pdf

Ψηφιακό Αρχείο
  • application/pdf
  • 01. Συνταγματική θεωρία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, Θεμέλια για τον μετασχηματισμό του δικαίου.pdf
  • pdf
4.4 MB
Το παρόν έχει αναπαραχθεί σύμφωνα με το Νόμο 4672/2020 για εντυποανάπηρα άτομα, και οποιαδήποτε περαιτέρω αναπαραγωγή του, σε μορφή άλλη, αποτελεί προσβολή του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και θα επισύρει τις κυρώσεις του Νόμου 2121/1993.
  • 96c351591250551cb7cd382385bac24d