Βυζαντινή υψηλή στρατηγική : 6ος-11ος αιώνας - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Ποιότητα, 2000

  1. Έκδοση
  2. Παπασωτηρίου, Χαράλαμπος (1961-)
  3. Πρώτη έκδοση
  4. Αθήνα: Ποιότητα, 2000
  5. 322 σελίδες ; 25 εκατοστά
  6. Σειρά μελετών διπλωματίας και στρατηγικής ; 4. | Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων ; 25.
  7. 9789607803108
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες [303]-313) και ευρετήρια