Γαβριηλίδου-Σπυρίδου, Σοφία

  1. Πρόσωπο
  2. 1960
  3. 2020
  4. Καθηγήτρια πανεπιστημίου
Φωτογραφία προσώπου
    • Η Σοφία Γαβριηλίδου ήταν αναπληρώτρια καθηγήτρια Συγκριτικής Παιδικής Λογοτεχνίας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. Το ερευνητικό και συγγραφικό της έργο αφορούσε ζητήματα που σχολιάζουν την αντίληψη περί ομογενοποίησης και διεθνοποίησης της παιδικής λογοτεχνίας και εστίαζε στους κλασικούς χαρακτήρες των βιβλίων για παιδιά, στις προεκτάσεις και στις επεξεργασίες τους. Έγραφε και μετέφραζε, από την ιταλική, βιβλία για παιδιά. Ήταν εκπρόσωπος στην Ελλάδα του Κρατικού Ιδρύματος - Κέντρου Μελετών "Fondazione Nazionale Carlo Collodi" στην Pescia. Έφυγε πρόωρα από τη ζωή τον Νοέμβριο του 2020.