Τσόμκσι περί αναρχισμού - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Κέδρος, 2009

Βιβλιογραφικά στοιχεία

Έκδοση
Chomsky, Noam (1928-)
Πρώτη έκδοση
Αθήνα: Κέδρος, 2009
242 σελίδες ; 23 εκατοστά
9789600438987
Εξώφυλλο έκδοσης