Ιστορία βυζαντινού κράτους - Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1999

  1. Έκδοση
  2. Καραγιαννόπουλος, Ιωάννης
  3. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1999
  4. τρεις τόμοι ; 24 εκατοστά
  5. 9789602882610 (τόμος 3)
  6. Περιέχει βιβλιογραφία και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
    • Τόμος τρίτος, μέρος πρώτο. Ιστορία υστέρας Βυζαντινής περιόδου (1081-1453), τελευταίες λάμψεις (1081-1204).