1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Διωγμοί (Έννοια)
    2. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (Γεωγραφικό Όνομα)
    3. Ιστορία (Έννοια)