1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Διωγμοί (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. Πρώϊμη εκκλησία, περ. 30-600 μ.χ. (Γεγονός)