1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Κουλτούρα (Έννοια)
    2. Ιστορία (Έννοια)
    3. 20ος αιώνας (Γεγονός)