Ελλάδα -- Ιστορία -- Μέχρι το 146 π.Χ.

  1. Subject
    1. Ελλάδα (Place)
    2. Ιστορία (Concept)
    3. Μέχρι το 146 π.Χ. (Event)