Ο χριστιανισμός και η Ρώμη : διωγμοί, αιρέσεις και ήθη - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2005

  1. Έκδοση
  2. De Ste. Croix, G. E. M.
  3. Κυρτάτας, Δημήτρης Ι.
  4. Πρώτη έκδοση
  5. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, 2005
  6. xxvii, 433 σελίδες ; 22 εκατοστά
  7. 9602503017
  8. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σ. 409 και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης