1. Ψηφιακό τεκμήριο
 2. Ελληνικά
 3. Απρίλιος 2022
 4. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης
 5. 32 σελίδες : έγχρωμες εικόνες
  • Ο οδηγός αποτελεί μέρος της σειράς εγχειριδίων του Δικτύου της AMELib (Σ.Ε.Α.Β) "Παραγωγή προσβάσιμων ηλεκτρονικών μορφότυπων για την ψηφιακή βιβλιοθήκη της AMELib"

  • Περιεχόμενα έκδοσης 2.0

   • Εισαγωγή
   • Άνοιγμα αρχείου στο ABBYY FineReader (έκδοση 15)
    • Άνοιγμα ολόκληρου αρχείου
    • Άνοιγμα συγκεκριμένων σελίδων ενός αρχείου
    • Αναγνώριση και μετατροπή αρχείου pdf
   • Αποθήκευση έργου FineReader
   • Τμήματα περιβάλλοντος FineReader
   • Επεξεργασία περιοχών, διορθώσεις λαθών σάρωσης 
    • Εικόνες
    • Πίνακες
    • Περιοχή κειμένου
     • Ορθογραφικά λάθη
     • Ιδιότητες κειμένου
     • Κεφαλίδες
   • Επεξεργασία αρχείου με παρόμοια τυπογραφική διάταξη
    • Χειροκίνητος ορισμός περιοχών
    • Δημιουργία προτύπου περιοχής
    • Εφαρμογή προτύπου περιοχής
    • Χρήση σχεδίασης περιοχής αναγνώρισης
   • Αποθήκευση (εξαγωγή) διορθωμένου αρχείου
 6. CC BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)