Γνωστική ψυχολογία : οι βασικές γνωστικές διεργασίες - Πρώτη έκδοση. - Αθήνα: Τόπος, 2011

 1. Manifestation
 2. Ρούσσος, Πέτρος Λ.
 3. Πρώτη έκδοση
 4. Αθήνα: Τόπος, 2011
 5. 310 σελίδες : εικόνες (κυρίως έγχρωμες), σχήματα ; 24 εκατοστά
 6. 9789604990009
 7. Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές (σελίδες 283-296) και ευρετήριο
Εξώφυλλο έκδοσης
  • Πρόλογος
   Κεφάλαιο 1
   Εισαγωγή: Αντικείμενο, ιστορία και μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας
   Ιστορία της γνωστικής ψυχολογίας
   Μέθοδοι της γνωστικής ψυχολογίας
   Μέθοδοι της νευροψυχολογίας και της γνωστικής νευροεπιστήμης
   Κεφάλαιο 2
   Η φυσιολογία των γνωστικών διεργασιών
   Η σχέση μεταξύ εγκεφάλου και νου
   Κυτταρική Βιολογία και μετάδοση σημάτων
   Η αρχιτεκτονική του νευρικού συστήματος
   Κεφάλαιο 3
   Προσοχή
   Θεωρίες φίλτρου για την ακουστική προσοχή
   Κατανεμημένη προσοχή - Η μεταφορά του δυναμικού
   Θεωρίες για την οπτική προσοχή
   Η επεξεργασία μη προσεχθέντων ερεθισμάτων
   Αυτόματη και ελεγχόμενη από την προσοχή επεξεργασία
   Προσοχή και υποσυνείδητη αντίληψη
   Νευροψυχολογία της προσοχής
   Ερευνητικοί περιορισμοί και θεωρητικά προβλήματα
   Κεφάλαιο 4
   Αντίληψη
   Όραση και οπτική αντίληψη
   Οι άλλες αισθήσεις
   Προσεγγίσεις στη μελέτη της αντίληψης
   Θεωρίες αναγνώρισης αντικειμένων
   Κεφάλαιο 5
   Νοερή απεικόνιση
   Εξωτερικές αναπαραστάσεις
   Νοερή απεικόνιση και γνωστική νευροεπιστήμη
   Γνωστικοί χάρτες
   Κεφάλαιο 6
   Μνήμη: θεωρίες και διεργασίες
   Βασικοί όροι και λειτουργίες
   Η δομή της μνήμης
   Αυτοβιογραφική μνήμη
   Νευροβιολογία της μνήμης
   Λήθη και μνημονικές αστοχίες
   Κεφάλαιο 7
   Η οργάνωση της γνώσης
   Έννοιες και κατηγορίες
   Μοντέλα οργάνωσης της γνώσης
   Σχήματα και σενάρια
   Βιβλιογραφία
   Ευρετήριο όρων και κύριων ονομάτων
   Λεξικό όρων

   Politeianet