1. Θεματική επικεφαλίδα
    1. Βακαλό, Ελένη (Πρόσωπο)
    2. Ερμηνεία και κριτική (Έννοια)